Acupuntura facial

Que és?

 El lífting facial acupuntural, també anomenat rejoveniment facial acupuntural, es una teràpia indolora, no quirúrgica, dissenyada per reduir, minimitzar i corregir l’aparença de línies fines i arrugues que son evidencies visuals de l’envelliment.

Es tracta d’un tractament de revitalització, preventiu o curatiu, que permet restablir l’equilibri harmoniós de la acció dels diferents músculs de la cara, incrementant la presència de sang i energia “Qi”, i ajudant a estimular la producció de col·lagen, impedint el buit o enfonsament definitiu de solcs cutanis profunds i definitius. La pell sembla més jove, hidratada i amb millor to, reduint notablement l’aparença de línies fines i arrugues.

La acupuntura facial, és més que un procediment cosmètic, ja que esta dissenyada amb la finalitat d’equilibrar el pacient partint de la base de que l’exterior reflecteix l’interior i que hem d’actuar i tractar en conseqüència. És per això que paral·lelament mentre treballem la cara, ens enfocarem també a la resta del cos per aconseguir un màxim equilibri intern, i ajudant el conjunt del cos a sentir-se més jove.

Acupuntura Estetica(3)

Pilam_acupuntura